ŚWIETLICA

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Czynna poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 16.00

Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00.

Zajęcia przebiegają według planu przygotowanego przez wychowawców świetlicy.

Zajęcia dają dziecku wachlarz sposobów samorealizacji, możliwość zaspokajania potrzeb psychicznych. Dzieci mają sposobność uczestnictwa w różnego typu zajęciach dydaktycznych organizowanych w grupach, rozwijających mowę i myślenie jak również w plastyczno – technicznych oraz sportowych, które odbywają się w sali gimnastycznej lub boisku szkolnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia muzyczne.

Uczniowie mają możliwość zabawy w kącikach zainteresowań.

Świetlica zapewnia opiekę przed lekcjami i po lekcjach. Wdraża uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabia nawyki kulturalnej rozrywki, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci.