Koła zainteresowań Zajęcia pozalekcyjne

 

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


 

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Kółko polonistyczne
 

Maria Lewicka

Dodatkowe zajęcia z j. polskiego 

Maria Lewicka

Ewa Maćkowiak

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 

Mirosława Kilińska

Kółko ortograficzne 

Angelika Tomaszewska

Joanna Olejarska

Formy wyopwiedzi pisemnej

Anna Kochańska-Perz

Kółko matematyczne

Magdalena Niewitecka

Joanna Olejarska

Angelika Tomaszewska

Dodatkowe zajęcia z matematyki

Marta Tschurl

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Magdalena Niewitecka

Kółko j. angielskiego

Beata Guba

Ewa Królikowska

J. angielski grupa "0"

Beata Guba

Ewa Królikowska

Kółko Informatyczne

Dorota Milewska

Kółko historyczne

Mirosława Kilińska

Kółko plastyczne

Agnieszka Brończyk

Kółko muzyczne

Janusz Staszak

Szkolne Koło Sportowe

Krystyna Pruczkowska

Jacek Sieradzki

Gimnastyka korekcyjna

Jacek Sieradzki

Liga Ochrony Przyrody

Izabela Ratajczyk

Drużyna ZHP

Izabela Ratajczyk

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Anna Kochańska-Perz

Natasza Olejnik

Rewalidacja indywidualna

Agnieszka Molenda

Grażyna Ryż

Zajęcia wyrównawcze

Agnieszka Brończyk

Magdalena Grobelska

Lilianna Kurczyńska

Agnieszka Molenda

Anna Wekwejt

Natasza Olejnik

Pomoc w odrabianiu lekcji

Ilona Mikołajczak

Anna Wawrzyniak

Anna Wekwejt

Anna Wiśniewska

Anna Witczak

 

Zajęcia świetlicowe

Alicja Kaszuba

Ewa Maćkowiak