DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYSIĄCLATCE

2009-11-22 18:25

 

Dnia 07.10.2009 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy odbyło się  pierwsze spotkanie informacyjne z p. Małgorzatą Łaniecką - doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Inowrocławiu. Tematem zebrania  były programy skierowane do osób niepełnosprawnych – kto i kiedy może z nich korzystać?

Rodzice uczniów z niepełnosprawnością uzyskali szczegółowe  informacje  na temat zadań dofinansowywanych przez PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej:

§       Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

§       Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

§       Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

§       Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dla indywidualnych odbiorców.

DDoradca przedstawił również procedury realizacji programów: „Komputer dla Homera 2003” i „Pegaz”.

Rodzice uzyskali także informacje, iż  osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia  i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Podstawowym dokumentem dotyczącym tych osób jest: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

W celu polepszenia jakość życia rodziców niepełnosprawnych dzieci  PCPR przygotowało informator zawierający wszystkie akty prawne regulujące sytuację osób niepełnosprawnych.

Rodzice  zadawali dużo pytań, na które uzyskali natychmiastową odpowiedź.

Wszystkie wątpliwości zostały rozwiąne, a  uzyskana wiedza ze spotkania z pewnością będzie wykorzystana w życiu codziennym dzieci i ich rodzin.

Wnioski płynące z zebrania utwierdzają nas w przekonaniu, iż spotkania  z przedstawicielami różnych instytucji mogących pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych są bardzo potrzebne. Dlatego też planowane jest spotkanie z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z pedagogiem i psychologiem z  Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kruszwicy.

Następne spotkanie z doradcą zaplanowane jest na początek lutego 2010 r.

                              Inicjator spotkania: Izabela Ratajczyk

 

 

Powrót