SKS

2009-10-24 14:10

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego dla chłopców odbywają się w każdą srodę w godz. 15.30-17.45.


CHŁOPCY KLASA IV 15.30-16.15
CHŁOPCY KLASA V-VI 16.15-17.45


Zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w auli. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim elementy gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka), tenisa stołowego oraz lekkiej atletyki.

Cele zajęc:

- harmonijny, wszechstronny rozwój organizmu z uwzględnieniem motoryki,

- utrzymanie dobrego zdrowia i wydolności organizmu,

- hartowanie organizmu, uodpornienie na wpływy środowiska, wzmocnienie układu nerwowego,

- kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych,

- kształtowanie umiejętności sportowo – utylitarnych.

- kształcenie rozwoju psychomotorycznego,

- osiąganie poprawy w umiejętnościach technicznych i taktycznych wprowadzonych grach,

- ocenę możliwości własnego organizmu,

- dobór ćwiczeń do rozgrzewki,

- uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej,

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

- dbałość o higienę osobistą, higienę żywienia oraz o prawidłową postawę ciała,

- zachowanie bezpieczeństwa podczas ćwiczeń fizycznych,

- „zdrową” rywalizację sportową,

- współdziałanie w zespole,

- samokontrolę własnych zachowań.

Prowadzący : Jacek Sieradzki 

Powrót