WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

2009-04-01 16:20

 LAUREAT KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO Z MATEMATYKI
KACPER SKOCZEK


- dzięki temu Kacper jest zwolniony z pisania sprawdzianu po klasie VI, ale jednocześnie otrzyma z niego 40 pkt.
Kacper aktywnie uczestniczył cały semestr w kółkach przedmiotowych tj.: przyrodnicze , historyczne, matematyczne, ale równocześnie popołudniami rozwijał swoją umiejętność gry na fortepianie i gitarze.


  Gratulujemy !!!

 

Powrót